Acasa

In cele şapte decenii de existenţă a Colectivului de Geografie, cercetătorii săi au abordat teme din sfera geografiei fizice (geomorfologie, hidrologie), geografiei umane și geografiei regionale (analize asupra populaţiei şi aşezărilor, etnografiei, turismului, economiei, organizării spaţiului geografic etc.).

Astăzi, activitatea colectivului se concentrează pe realizarea studiilor de geografie regională și amenajare teritorială și a studiilor de analiză spațială. Cei opt membri care formează echipa colectivului abordează următoarele direcții de cercetare:

  • patrimoniul natural și geositurile
  • riscurile și ariile vulnerabile
  • schimbările și dinamicile complexe din teritoriu
  • structurile populației
  • dezvoltarea rurală
  • peisajele culturale
  • turismul, potențial și dezvoltare
  • transporturile și accesibilitatea
  • concepte și tendințe în societatea contemporană

Cercetările pe aceste domenii se desfășoară atât ca teme de studiu individual cât și în cadrul unor proiecte de cercetare mai ample, și au fost aplicate până acum, în principal, asupra spaţiului transilvan.