Teme de cercetare

 

                În intervalul temporal 2002-2009, Colectivul de Geografie al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, a avut în planul de cercetare patru teme şi anume

1.       Depresiunea Huedin – studiu geografic (2002)

2.      Riscuri geomorfologice şi hidrologice induse în perioadele excedentare pluviometrice în nord-vestul Depresiunii Transilvaniei. (2003-     2004)

3.       Turism rural şi reşedinţe secundare în Munţii Apuseni. Bazinele superioare ale Someşului Mic şi Arieşului. (2003-2004)

4.       Planul de dezvoltare al Judeţului Cluj. Studiu sectorial: Turismul, (Contract cu Cons. Jud. Cluj, 2005).

5.      Reactualizare plan urbanistic de zonă protejată Cheile Turzii şi Cheile Turenilor (Beneficiar: Consiliul Judeţean Cluj 2007)

6.     Contract CNCSIS: ESTIMAREA VULNERABILITATII ASEZARILOR RURALE DIN PODISUL SOMESAN LA HAZARDE               NATURALE SI ANTROPICE, IN VEDEREA DEZVOLTARII DURABILE (2009-2011)

Pe lângă aceste teme ale Colectivului de geografi, membrii săi au colaborat la elaborarea unor granturi CNCSIS (8) şi proiecte de cercetare (5) desfăşurate sub egida Facultăţii de Geografie. Intre acestea din urmă se impun menţionării proiectele PATIJ (Planul de Amenajare a Teritoriului Fâşiilor de Contact Interjudeţean), PATR (Planul de Amenajare a Teritoriului Regiunii de Nord-Vest) şi PATZ (Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal – Periurbanul Municipiului Bistriţa) unde P. Cocean, N. Ciangă, V. Sorocovschi şi W. Schreiber şi-au adus contribuţii decisive.